تولید زغال فشرده از خاک زغال

خط تولید زغال فشرده از خاک زغال

خط تولید زغال فشرده از خاک زغال: خط تولید زغال فشرده شامل دستگاه اکسترودر زغال یک دستگاه شکل دهی پیچی برای تولید بریکت های قالبی از زغال  است. از آنجایی که می توان از آن برای فشار دادن زغال فشرده از خاک زغال، کربن فعال و پودر نیمه کک نیز استفاده کرد، به آن دستگاه…

Read More