تولید زغال فشرده از خاک زغال

خط تولید زغال فشرده از خاک زغال

خط تولید زغال فشرده از خاک زغال: خط تولید زغال فشرده شامل دستگاه اکسترودر زغال یک دستگاه شکل دهی پیچی برای تولید بریکت های قالبی از زغال  است. از آنجایی که می توان از آن برای فشار دادن زغال فشرده از خاک زغال، کربن فعال و پودر نیمه کک نیز استفاده کرد، به آن دستگاه…

Read More
دستگاه زغال فشرده

دستگاه تولید زغال فشرده

دستگاه تولید زغال فشرده: دستگاه بریکت زغال فشرده قلیان خط فرآوری برای ساخت انواع بریکت زغال قلیان  می باشد. خط تولید می تواند زغال قلیان را در اشکال و اندازه های مختلف تولیدکند، مانندزغال فشرده حبه ای ، زغال فشرده مکعبی ،زغال فشرده قالبی ،زغال فشرده استوانه ای و گرد باربیکیو  که بستیگی به سیلندر…

Read More