ذغال فشرده تولید شده به روش تولید زغال از خاک اره

خط تولید زغال فشرده از خاک اره

خط تولید زغال فشرده از خاک اره: خط تولید زغال فشرده از خاک اره یک روش تولید زغال فشرده می باشد که در این روش تولید زغال فشرده 80 درصد متریال خاک اره می باشد،10درصد متریال خاک زغال و 10 درصد متریال متریال سلولوزی  از قبیل پوست گردو،پوست پسته،پوست فندق می باشد. مکانیسم زغال فشرده…

Read More