کوره صنعتی بدون دود زغال چوب

کوره صنعتی زغال چوب

کوره صنعتی زغال چوب: کوره صنعتی زغال چوب افقی تجهیزات کربن سازی برای کربن سازی زغال های مختلف است. این نوع دیگری از دستگاه زغال‌سازی از نوع جریان هوا است که نه تنها می‌تواند تراشه‌های چوب، شاخه‌ها، بامبو، پوسته نارگیل و کنده‌های چوب را زغال می  کند، بلکه می‌تواند بریکت‌های زیست توده مانند بریکت‌های خاک…

Read More